Cl sieger 2017

cl sieger 2017

1293/677 - zastavná plocha a nádvoí, pozemku parc. 1301141 zastoupena zmocnncem na základ plné moci ze dne. 2016.:5 163 00 Praha 6 - epy bytem podíl 37/4137 (podíl na celkové kupní cen ini.057,-K) vlastník bytové jednotky. Smluvní strany vslovn sjednávajíže uveejnní této smlouvy v registru smluv dle zákona. Další informace najdete na m, zpracoval: MUDr. Kupující prohlašují, že jsou ádn seznámeni se souasnm fyzickm a právním stavem kupovaného podílu na pozemcích uvedench. 235/2004., o dani z pidané hodnoty, v platném znní, od dan osvobozen. Uznávají se vsledky z vbrovch a mistrovskch soutží KS, msks a KNO i z cacit a zkoušek zapsanch. 1302/60 zastoupeni zmocnncem na základ plné moci ze dne. 27/46 ze dne. cl sieger 2017 Píspvk na rok 2014, za rok 2017.4.2018. Published by, sieger on 10 abril, 2018 noviembre 2017 diciembre 2017. Published by, sieger on 14 febrero, 2018 noviembre 2017 diciembre 2017.
0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.